Senja hyttevaktmester

Via oss du får også vaktmester tjenester til hytte eller feriehus.

- tilsyn av hytter og feriehuser

- vedlikehold og reparasjoner

- snømåking 

- plenklipping

- etc... tjenesten kan skreddersydde sånn at den sikkert passer til deg.